Terms and Policies

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A www.tokero.team


   1. Aspecte Generale
www.tokero.team - denumire comercială a GLOBE MONNAIE S.R.L., persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului din România sub nr. J16/1839/2017, cod unic de înregistrare 37865699, cu sediul social în jud. Dolj, oraș Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 44, et. 1.


Accesarea și utilizarea site-ului în cauză, precum și orice secțiune sau subsecțiune a acestuia este guvernată de clauzele prevăzute în acest document, care include și Politica de Confidențialitate a Datelor, precum și Politica de utilizare cookie-uri.


Înainte de a încheia acest acord, te rugăm să citești cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului. Pentru utilizarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia, este necesar ca TU, utilizatorul, să-ți dai consimțământul, acțiune ce va fi validată făcând click pe butonul „Am citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiile”. Dacă nu ești de acord cu Termenii și Condițiile, așa cum sunt prezentați mai jos, nu vei putea accesa și folosi serviciile oferite de www.tokero.team.
Odată cu acceptarea Termenilor și Condițiilor, îți iei angajamentul că ești de acord și cu:

 • orice alți termeni și condiții specifice serviciilor furnizate de site-ul în cauză;
 • termenii și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal care fac parte integrantă a acestui document, secțiunea „Politică de Confidențialitate”.

   2. Serviciile www.tokero.team

Serviciile oferite de www.tokero.team se adresează persoanelor aflate în căutarea unui job, care prin vizitarea site-ul nostru, și prin acceptarea Termenilor și Condițiilor devin astfel utilizatori.

   3. Crearea contului de utilizator

Utilizatorii pot beneficia de mai multe variante în ceea ce privește crearea contului de utilizator, variante puse la dispoziție de către www.tokero.team, în vederea folosirii serviciilor în cauză:
 • utilizatorul își creează cont pe www.tokero.team, completând formularul pus la dispoziție de către site din secțiunea „CONT NOU”;
 • utilizatorul își poate crea cont pe www.tokero.team prin intermediul contului de utilizator de pe Platforma Facebook, situație în care www.tokero.team va prelua informațiile absolut necesare și publice aferente contului său de Facebook;
 • utilizatorul își poate crea cont pe www.tokero.team prin intermediul contului de utilizator de pe Platforma LinkedIn, situație în care www.tokero.team va prelua informațiile absolut necesare și publice aferente contului său de LinkedIn.
Pentru a beneficia de serviciile puse la dispoziție de www.tokero.team este obligatoriu ca TU, utilizatorul:
 • să ai împlinită vârsta de 16 ani la momentul înregistrării contului pe www.tokero.team;
 • să furnizezi în mod complet, corect și real date despre tine, prin completarea câmpurilor puse la dispoziție în formularul de înregistrare pe site;
 • să comunici orice schimbare a datelor mai sus amintite în cel mult 30 de zile de la data producerii schimbării în cauză.
Prin crearea contului de utilizator ești de acord cu orice modificare ulterioară, precum și a variantei actualizate a Termenilor și Condițiilor site-ului.
Termenii și condițiile site-ului pot fi modificate în orice moment de către www.tokero.team, acestea fiind opozabile utilizatorilor de la data publicării pe site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor site-ului este confirmată prin crearea Contului și/sau prin efectuarea unei acțiuni pe Site (de exemplu: conectarea la Cont).
 
   4. Dreptul de proprietate intelectuală
 
Orice conținut furnizat de www.tokero.team, inclusiv (dar fără a se limita la) text, conținut software, video, muzică, sunet, grafică, fotografii, ilustrații, nume, logo-uri, mărci comerciale și alte asemenea materiale, precum și elemente componente, sunt protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi conexe, drepturi de marcă comercială și/sau alte forme de drepturi de proprietate intelectuală. Conținutul include atât conținut deținut sau controlat de Companie, cât și conținut deținut sau controlat de terți și licențiat către Companie.
Recunoști și ești de acord să respecți toate drepturile noastre de proprietate intelectuală cu privire la site, precum și notificările suplimentare sau restricțiile privind drepturile de acces la Conținutul de pe site. În același timp, ești de acord că nu poți utiliza niciuna dintre mărcile comerciale sau denumirile comerciale ale Companiei fără acordul scris prealabil al Companiei și recunoști că nu deții niciun drept în legătură cu aceste nume/mărci sau mărci comerciale.
Ești de acord să nu reproduci, copiezi, vinzi sau exploatezi nicio parte a Serviciilor furnizate prin site sau site-ul în sine, nici utilizarea sau accesul la site către o terță parte.
Poți folosi conținutul site-ului doar în scopul pentru care te-ai înscris, în conformitate cu Termenii și Condițiile în speță.
 
   5. Protecția datelor cu caracter personal

Pentru a putea folosi site-ul și a beneficia de serviciile oferite de acesta, www.tokero.team îți va prelucra date cu caracter personal. Datele personale vor fi prelucrate în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate disponibilă în prezentul document. Această platformă folosește cookie-uri.

   6. Forță Majoră

www.tokero.team nu este ținut răspunzător pentru eventualele erori, întârzieri sau daune de orice fel rezultate direct sau indirect din cauze ce nu țin de voința www.tokero.team pe care utilizatorul le întâmpină în folosirea site-ului.
Prin crearea și utilizarea contului, utilizatorul își asumă responsabilitatea de a păstra confidențialitatea datelor contului (nume de utilizator și parolă) și de a gestiona accesul la Cont și, în măsura permisă de legislația aplicabilă, este responsabil pentru activitatea desfășurată prin intermediul contului său.
 
   7. Diverse
 
Invaliditatea sau inaplicabilitatea oricăruia dintre acești Termeni și Condiții nu va afecta valabilitatea sau caracterul executoriu al oricăruia dintre acești Termeni, toate acestea rămânând în vigoare și vor produce efecte, iar www.tokero.team va depune toate eforturile pentru a înlocui clauza nevalidă.
 
   8. Legea aplicabilă
 
Acești Termeni și Condiții sunt guvernați și vor fi interpretați potrivit legislației române în vigoare. Orice dispută în legătură cu Termenii și Condițiile în cauză va fi soluționată pe cale amiabilă, iar dacă nu se poate ajunge la un acord în acest sens, conflictul va fi înaintat instanțelor judecătorești  competente să îl rezolve potrivit legislației în vigoare.
 
   9. Notificări
 
Orice notificare către www.tokero.team va fi trimisă în format electronic pe adresa de email support@tokero.team.
 
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR


Noi, www.tokero.team, ne angajăm să respectăm confidențialitatea informațiilor de care luăm act în desfășurarea activității în vederea căreia ați contractat serviciile noastre și de asemenea să le protejăm prin respectarea dispozițiilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și a tuturor celorlalte dispoziții prevăzute în legislațiile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile în România.

   1. Cine suntem?

Operatorul de date este Globe Monnaie SRL, cu sediul în Craiova, jud. Dolj, Str. Brazda lui Novac, nr. 44, et. 1 Romania, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J16/1839/2017, având codul fiscal de înregistrare 37865699 și codul TVA RO44092588, având numărul de telefon +40371789139, adresă de e-mail support@tokero.team, care este, de asemenea, entitatea care administrează site-ul în care colectăm datele tale personale.
Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, Compania și-a desemnat un reprezentant cu protecția datelor (DPO) care poate fi contactat la adresa de email dpo@tokero.team.

   2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate


În funcție de modul de furnizare, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
a. furnizate în mod direct:

 • în momentul creării contului de utilizator, trebuie să furnizezi o serie de date cu caracter personal: nume, prenume, data nașterii, sex, adresa de email, număr de telefon etc.;
 • datele încărcate de tine în profilul de utilizator, precum și cele prevăzute în CV-ul trimis de tine: studii finalizate, competențe, preferințe în ceea ce privește viitorul job, fosturile locuri de muncă, fotografia cu tine (în situația în care CV-ul încărcat de tine conține poză), aptitudini, pasiuni etc.;
b. date colectate de noi:
 • folosim module cookie pentru a colecta automat informații tehnice care ar putea identifica vizitatorul / utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet utilizat pentru navigarea pe platforma noastră, sistemul tău de operare, date privind vizitele pe platforma (inclusiv numărul de vizite, timpul petrecut pe platformă, modul în care este accesat site-ul web, comportamentul pe site).
Scopul principal al utilizării cookie-urilor este, pe de o parte, de a asigura buna funcționare a site-ului și, pe de altă parte, de a te ajuta să ai o experiență de navigare mai bună, să efectuezi anumite funcții și să permiți site-ului să memoreze acțiunile sau preferințele utilizatorului pe o perioadă de timp. În ceea ce privește cookie-urile utilizate, altele decât cookie-urile strict necesare, vom folosi cookie-uri numai în măsura în care ai fost de acord cu utilizarea lor.

   3. Scopul și temeiul legal în baza cărora sunt prelucrate datele personale

Scop și categorii de date
Temeiul Legal
Durata Prelucrării
crearea și gestionarea contului pe site;
încheierea și executarea contractului la care ești parte, respectiv Termenii și Condițiile;
interes legitim;
atât timp cât utilizatorul are contul activ pe site;
implicare în procesul de recrutare;
interes legitim;    
până la finalizarea procesului de recrutare sau până la retragerea consimțământului tău exprimat în mod liber;
prin conectarea cu Facebook sau LinkedIn, site-ul va prelua informațiile publice, acestea fiind necesare la înregistrarea contului pe site;
executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;


pe perioada contractuală până la manifestarea consimțământului în mod liber cu privire la desfacerea contractului de către utilizator;pentru îndeplinirea unei obligații legale;
interes legitim;
art. 6 alin. C din GDPR;
la expirarea perioadei de procesare când Compania nu mai are motiv legitim pentru prelucrarea datelor personale.

   4. Drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: ai dreptul de a obține o confirmare dacă datele tale personale sunt sau nu prelucrate și, dacă este afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile de prelucrare;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: ai posibilitatea de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, suplimentarea datelor incomplete sau ștergerea datelor tale personale în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare pentru scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) baza legală pentru prelucrare este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată retrage consimțământul și nu există niciun alt motiv legal, (iii) persoana vizată exercită dreptul de a obiecta și operatorul nu are motive imperative pentru continuarea prelucrării, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru respectarea legislației UE sau a legislației din România sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), acolo unde sunt aplicabile cerințe specifice privind consimțământul;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: ai dreptul de a obține restricția prelucrării datelor în cazurile în care: (i) consideri că datele personale prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, totuși nu dorești ca noi să ștergem datele tale personale, ci să restricționăm utilizarea datelor; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele tale personale în scopurile menționate mai sus, dar soliciți datele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei cereri legale sau (iv) te-ai opus prelucrării în așteptarea verificării dacă temeiurile legitime ale operatorului de date le înlocuiesc pe cele ale persoanei vizate;
 • Dreptul de a-ți retrage consimțământul pentru prelucrare în orice moment, când prelucrarea se bazează pe consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării întreprinse până în acel moment;
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor din motive legate de situația ta particulară, atunci când prelucrarea se bazează pe un interes legitim și de a te opune în orice moment procesării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv profilarea, dacă este cazul;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice privind persoana vizată sau afectează în mod similar persoana vizată într-un mod semnificativ;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele tale personale, pe care le-ai furnizat operatorului de date într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit (acolo unde există un astfel de format) și care poate fi citit de mașină și dreptul de a transfera aceste date către alt operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau pe executarea unui contract și se realizează prin utilizarea mijloacelor automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a te adresa instanțelor judecătorești competente.
 
   5. Detalii de contact
În situația în care ai nelămuriri și dorești să ne adresezi o întrebare, o poți face folosind următoarele detalii de contact:
Globe Monnaie SRL, cu sediul în Craiova, jud. Dolj, Str. Brazda lui Novac, nr. 44, et. 1, România, numărul de telefon +40371789139, e-mail support@tokero.team.
 


POLITICA DE COOKIES

   1. Definiția termenului de „cookie”


Un „cookie”sau un „modul cookie” este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator (browser) web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare, precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor.
Cookie-ul stochează anumite informații (spre exemplu, limba preferată sau setări ale paginii web), pe care browserul tău ni le poate transfera înapoi atunci când accesezi din nou pagina web (în funcție de durata de viață a Cookie-ului).
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.
  
   2. Scopul pentru care utilizăm cookie-uri

 • pentru a colecta automat informațiitehnice care ar putea identifica vizitatorul/utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet utilizat pentru navigarea pe platforma noastră, sistemul tău de operare, date privind vizitele pe platforma (inclusiv numărul de vizite, timpul petrecut pe platformă, modul în care este accesat site-ul web, comportamentul pe platformă);
 • pentru a asigura buna funcționare a site-ului;
 • pentru a te ajuta să ai parte de o experiență de navigare mai bună, să accesezi anumite funcții și să permiți site-ului să „amintească” acțiunile sau preferințele tale pe o perioadă de timp.
În ceea ce privește cookie-urile utilizate, cu excepția situațiilor strict necesare, vom folosi cookie-uri în măsura în care ți-ai dat consimțământul în vederea utilizării lor.